Text Box: PENGERTIAN 
Text Box:  Adab bermaksud budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Budi pekerti ada yang baik dan ada yang buruk, yang baik disebut sifat mahmudah dan yang buruk pula disebut sifat mazmumah.  
Adab terhadap manusia dan haiwan bermaksud budi pekerti, perlakuan baik terhadap manusia dan binatang. 

ADAB DENGAN MANUSIA DAN MAKHLUK LAINText Box: PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6
Flowchart: Predefined Process: Siapa dia manusia ?
> rakan-rakan
> ibu bapa
> guru
> dan lain-lain
Flowchart: Predefined Process: Siapa dia haiwan?
> kucing
> gajah
> singa
> dan lain-lain