ADAB BERJUAL-BELI

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Text Box: Pada pembelajaran kali ini, kita akan 	belajar tentang adab berjual-beli. 
Text Box: Terdapat beberapa tajuk kecil dalam pembelajaran adab berjual-beli iaitu : 

Pengertian berjual beli

Adab-adab berjual beli 

Ciri-ciri barang dalam berjual