EDU3105

Teknologi 

merentas kurikulum

Pengenalan

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

IPG Kampus Tun Hussein Onn

KM. 7.75 Jln Kluang, 83009 Batu Pahat, Johor

 

 

 

 

To contact us:

Phone: 0137763398

Fax: 074343687

E-mail: haslinamuhamad.iptho.edu.my