Text Box:

EDU 3105

Text Box: Penjagaan Kebersihan Diri
Text Box: Kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan diriperlu diterapkan dalam kalangan masyarakat. Ini perlu untuk melahirkan masyarakat yang sihat, bertenaga dan cergas.
	Oleh itu, setiap lapisan masyarakat tidak mengira bangsa dan agama perlu memainkan peranan dalam menjaga kebersihan untuk melahirkan masyarakat yang sihat dan mampu member sumbangan kepada Negara Malaysia pada masa depanserta untuk kegunaan generasi kita akan datang.