Online

Learning

TAJUK 8 : Guna Semula, Kurangkandan Kitar SemulaSAINS TAHUN 4Rounded Rectangle: Rounded Rectangle: Halaman utama
Rounded Rectangle: Video 
Rounded Rectangle: Soalan
Rounded Rectangle: Tentang Saya

Matlamat kurikulum Sains Sekolah Rendah ialah untuk mengembangkan minat dan kreativiti murid melalui pengalaman harian dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.

Meningkatkan daya kreativiti murid. Menyedari keperluan menyayangi dan menjaga alam sekitar. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minattentang dunia di sekeliling mereka. Rounded Rectangle: Informasi