Bevel: Pengenalan
Bevel: Kepentingan
Bevel: Lintasan Selamat
Bevel: Papan Tanda Jalan Raya
Bevel: Video Klip
Bevel: Langkah Melintas
Bevel: Soalan
Bevel: Tentang Pengarang
Text Box: Marilah Kita Belajar ^-^
KESELAMATAN JALAN RAYAText Box: Objektif pembelajaran :

1. Murid dapat menyatakan kepentingan keselamatan jalan raya. 
2. Murid dapat mengenali lintasan selamat dan papan tanda keselamatan jalan raya. 
3. Murid dapat menyenaraikan langkah melintas jalan raya.

Nilai Patuh Kepada Peraturan Dan Undang-Undang

Pendidikan Moral Tahun 3