Text Box: Topik ini berujuan untuk memperkenalkan bentuk dan rupa wang Ringgit Malaysia kepada anak-anak murid. Murid-murid diharapkan agar dapat mengaplikasikan pembelajaran yang diajar dalam dunia sebenar. Mereka diggalakkan menggunakkan ilmu yang dipelajari di mana-mana sahaja. Contohnya, kantin sekolah, pasar, rumah dan sebagainya. 
Text Box:  WANG atau DUIT merujuk sesuatu objek atau barang yang diterima oleh masyarakat umum dan sah di sisi undang-undang sebagai medium pertukaran dalam urusan jual beli dan urus niaga lain. 
Text Box: Objektif:
Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:
mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. 
mewakilkan nilai wang bagi sen hingga RM 1 dan ringgit hingga RM 10. 
menukar wang bagi syiling hingga 1 ringgit dan ringgit hingga RM 10.
melakukan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang  bagi sen hingga RM 1 dan ringgit hingga RM 10.
menjawab soalan-soalan latihan yang terdapat di dalam web ini.