Wang ialah merujuk kepada apa sahaja yang diterima umum sebagai alat pertukaran barangan atau sebagai alat bayaran tertanguh dan untuk diterima umum.  Selain itu, wang mestilah mempunyai nilai yang stabil dan kuasa beli yang tetap untuk memberi keyakinan kepada orang ramai.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KAMPUS TUN HUSSEIN ONN