CSS Menu Buttons Css3Menu.com

Rubrik

RUBRIK PERMARKAHAN

TUGASAN PROJEK

 

PROGRAM: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

 

 

PISMP AMBILAN JAN  2012

KOD KURSUS/MATA PELAJARAN: EDU3105

 

TAJUK KURSUS : TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh

 

.....................................................................

(ZELKEPLI BIN SHAHROM)

Penyelaras  Mata Pelajaran EDU3105 PISMP

 

 

PISMP AMBILAN JAN 2012


hit counter

.

ASPEK DINILAI

LEMAH

(1-29)

KURANG MEMUASKAN

(30-36)

 

Bahan pembelajaran berasaskan web (60%)

Prinsip reka bentuk yang tidak menarik

Kurang 50% pautan berfungsi serta konsisten

Penggunaan bahan bacaan serta mempunyai ilustrasi yang lemah

Penggunaan bahan pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteks

Animasi tidak bersesuaian dengan tajuk.

Prinsip reka bentuk yang kurang memuaskan

50% dan lebih  pautan berfungsi serta konsisten

Penggunaan bahan bacaan serta mempunyai ilustrasi yang kurang memuaskan

Penggunaan bahan pembelajaran yang kurang bersesuaian idengan konteks

Animasi yang kurang sesuai dengan tajuk

 

 

 

MEMUASKAN

(37-44))

BAIK

(45-52)

CEMERLANG

(53-60)

Prinsip reka bentuk yang memuaskan

60% dan lebih  pautan berfungsi serta konsisten

Penggunaan bahan bacaan serta mempunyai ilustrasi yang memuaskan

Penggunaan bahan pembelajaran yang agak bersesuaian dengan konteks

Animasi yang agak sesuai dengan tajuk

 

Prinsip reka bentuk yang menarik

80%dan lebih  pautan berfungsi serta konsisten

Penggunaan bahan bacaan  yang jelas serta mempunyai ilustrasi yang menarik

Penggunaan bahan pembelajaran yang bersesuaian dengan konteks

Animasi yang sesuai dengan tajuk

 

 

Prinsip reka bentuk yang sangat menarik

100% pautan berfungsi serta konsisten

Penggunaan bahan bacaan  yang terperinci serta mempunyai ilustrasi yang sangat menarik

Penggunaan bahan pembelajaran yang sangat bersesuaian dengan konteks

Animasi yang amat sesuai dengan tajuk

 

 

 

 

Klip video (30%)

LEMAH

(1-14)

KURANG MEMUASKAN

(15-18)

 

 

 

 

 

 

Menggunakan kesan audio yang lemah

Penggunaan klip video yang tidak sesuai dengan konteks

Pengolahan klip video tidak menunjukkan keaslian produk.

 

Menggunakan kesan audio yang kurang memuaskan

Penggunaan klip video yang kurang bersesuaian dengan konteks

Pengolahan klip video kurang menunjukkan keaslian produk

 

 

MEMUASKAN

(6)

BAIK

(7-8)

CEMERLANG

(9-10)

Catatan mengandungi 3 kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan

Catatan   yang jelas dan mudah difahami

 

 

Catatan mengandungi 4 kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan

Catatan jelas dan mudah difahami

 

Catatan mengandungi lebih daripada 4 kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan

Catatan sangat jelas  dan mudah difahami

 

CATATAN REFLEKSI

(10%)

LEMAH

(1-4)

KURANG MEMUASKAN

(5)

 

Catatan meliputi 1 atau lebih  kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan

Catatan kurang jelas dan tidak mudah difahami

 

Catatan mengandungi 2 kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan

Catatan agak jelas

 

MEMUASKAN

(19-22)

BAIK

(23-26)

CEMERLANG

(27-30)

 

Menggunakan kesan audio yang memuaskan

Penggunaan klip video yang agak bersesuaian dengan konteks

Pengolahan klip video menunjukkan keaslian produk

 

Menggunakan kesan audio yang bersesuaian

Penggunaan klip video yang bersesuaian dengan konteks

Pengolahan klip video menunjukkan keaslian produk yang tinggi

 

 

Menggunakan kesan audio yang bersesuaian serta menarik

Penggunaan klip video yang sangat bersesuaian dengan konteks

Pengolahan klip video menunjukkan keaslian produk yang amat tinggi.