CSS Menu Buttons Css3Menu.com

Contoh Video

Contoh Penghasilan Video 3 hingga 4 minit


hit counter

.

Video

Matapelajaran/Tajuk

 

 

 

 

 

K1-Bahasa Melayu: Pencemaran

Papan Cerita

Model ASSURE

Rancangan aktiviti Pengajaran Pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2-Bahasa Melayu Tahun 1: Keselamatan jalan raya

Papan Cerita

Model ASSURE

Rancangan aktiviti Pengajaran Pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3-Kajian Tempatan Tahun 4: Kegiatan ekonomi

Papan Cerita

Model ASSURE

Rancangan aktiviti Pengajaran Pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K4-Kajian Tempatan Tahun 4: Pelancongan

Papan Cerita

Model ASSURE

Rancangan aktiviti Pengajaran Pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5-Kajian Tempatan Tahun 4: Jenis-jenis rumah

Papan Gerita

Model ASSURE

Rancangan aktiviti Pengajaran Pembelajaran